Informacja!

Pedagog szkolny informuje o stałych godzinach dyżurowania w celu zdalnej realizacji wsparcia dla Uczniów i Rodziców Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym

poniedziałek - piątek od 10.00 do 12.00,

w godzinach popołudniowych:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 15.00 do 17.00.

Kontakt poprzez e - dziennik klik oraz Facebook pod adresem:

pedagogszkolnywzdol klik

Uwaga:

W sytuacjach nagłych proszę kontaktować się z pedagogiem poprzez pedagogszkolnywzdol@gmail.com

czwartek, 15 kwietnia 2021

   Niepubliczna Poradnia "Pomocna Dłoń" Serdecznie Zaprasza:
Rodziców, Dzieci i Młodzież oraz Nauczycieli

Bezpłatna terapia WWR 

Zapraszamy na BEZPŁATNĄ terapię dzieci z terenu województwa Świętokrzyskiego z opinią o potrzebie Wczesnego Wspomagania Rozwoju wydaną przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach WWR organizujemy zajęcia, mające na celu pobudzenie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci z określoną niepełnosprawnością. Zajęcia te dopasowuje się do indywidualnych potrzeb dziecka. Realizowane są przez doświadczonych psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów integracji sensoryczno-motorycznej oraz rehabilitantów. 

Dostępne terapie w ramach WWR:

 • Terapia integracji sensorycznej(SI)
 • Terapia pedagogiczna 
 • Terapia logopedyczna, neurologopedyczna 
 • Rehabilitacja
 • Trening EEG Biofeedback

Diagnoza i opinia 

Diagnozujemy i opiniujemy w sprawach: 

 • Oceny gotowości szkolnej
 • rozpoznawania specyficznych trudności w pisaniu, czytaniu i liczeniu ( dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • Rozpoznawanie innych przyczyn trudności w nauce i w zachowaniu
 • Rozwoju mowy, języka i komunikacji 
 • Integracji sensoryczno-motorycznej
 • Trudności w rozwoju emocjonalnym 
 • Innych, wynikających ze specyfiki rozwoju dzieci i młodzieży

Terapia dla dzieci i młodzieży  

Prowadzimy terapię dla dzieci i młodzieży:

 • Zaburzeń rozwoju mowy i języka 
 • Z niepełnosprawnością intelektualną
 • Z niepełnosprawnością narządu słuchu i wzroku
 • Ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
 • Wymagających integracji sensoryczno-motorycznej (SI) i rehabilitacji 
 • Treningów EEG-Biofeedback  

Prowadzimy działalność psychoedukacyjną 

Dla dzieci i młodzieży:

 • Kształtowanie umiejętności w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym
 • Rozwój osobisty 

Dla rodziców i nauczycieli:

 • Rozwój umiejętności wychowawczych
 • Praca z dziećmi z zaburzeniami mowy i języka

                                                                   

                                     WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

                                                                                                                              

           Tel:+48 531 888 717 / +48 531 888 994 

        E-mail: poradnia@stsw.edu.pl

                                                                                                     www.poradnia.stsw.edu.pl 

 

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

"Pomocna Dłoń" w Kielcach
Akademicka Fundacja Staropolska
ul. mjr. Jana Piwnika "Ponurego" 49
25-666 Kielce
tel. +48 531 888 717 / +48 531 888 994
www.poradnia.stsw.edu.pl

wtorek, 13 kwietnia 2021

Wirtualny Dzień Otwarty w VI LO w Kielcach


Drodzy Uczniowie,

Szanowni Państwo
Rodzice i Dyrektorzy Szkół Podstawowych,


W dniu 17 kwietnia 2021 r.  (sobota) w godzinach 9-13 w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Kielcach odbędzie się Wirtualny Dzień Otwarty dla uczniów szkół podstawowych. Uczniom i rodzicom zaoferujemy dwa różne kanały informacji o naszym liceum: poprzez oficjalną stronę szkoły oraz platformę Microsoft Teams.

Dla kandydatów do klasy pre-IB zostanie zorganizowane dodatkowe spotkanie informacyjne on-line w dniu 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 17-18. Informacje o spotkaniu pojawią się na stronie internetowej i Facebooku naszej szkoły.

 Z poważaniem,

Katarzyna Cedro
Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego
im. Juliusza Słowackiego w Kielcach

środa, 31 marca 2021

2 kwiecień - Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

https://jim.org

Klik na obraz

2 kwietnia przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie. Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska.

Rzecznik Praw Obywatelskich jako organ do spraw równego traktowania oraz monitorujący wdrażanie w Polsce Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych popiera każdą inicjatywę mającą za zadanie zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat wyzwań, z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

Jedną z nich jest „Polska na Niebiesko” – coroczna kampania społeczna organizowana przez Fundację JiM o zasięgu ogólnopolskim. Akcji towarzyszy kampania medialna i online za pomocą strony internetowej: https://www.polskananiebiesko.pl/. Co roku Rzecznik Praw Obywatelskich bierze udział w tej akcji i podświetla siedziby swojego Biura oraz Biur Pełnomocników Terenowych na niebiesko.

Z kolei kampania „Dzieciństwo bez przemocy, dorosłość bez lęku” została przygotowana przez obywatelską inicjatywę „Chcemy Całego Życia” oraz organizacje partnerskie.
Na portalu https://www.facebook.com/ChcemyCalegoZycia/ publikowane są historie osób w spektrum autyzmu i ich bliskich. Kampania zwraca uwagę na przemoc w okresie dzieciństwa i jej konsekwencje w dorosłym życiu osób autystycznych.

Bądźmy solidarni z osobami z autyzmem!

 Źródło: www.rpo.gov.pl

czwartek, 25 marca 2021

Depresja u dzieci i młodzieży

https://www.google.com
    Depresja może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć czy status materialny. Większość ludzi kojarzy ją ze smutkiem, przygnębieniem, rozdrażnieniem, niepokojem, zmniejszeniem energii oraz utratą zainteresowań. Gorszy nastrój zdarza się każdemu, jednak gdy utrzymuje się dłużej niż dwa tygodnie i utrudnia codzienne funkcjonowanie, może świadczyć o rozwijającej się poważnej chorobie – depresji.   

Przyczyny depresji u dzieci

W ostatnich latach depresja coraz częściej dotyka dzieci i młodzież. Szacuje się, że cierpi na nią około 2% dzieci oraz 20% nastolatków. Istnieje wiele teorii próbujących wyjaśnić etiologię jej powstania, jednak do tej pory nie udało się wskazać konkretnej przyczyny, która ją wywołuje.

W większości przypadków depresja stanowi efekt współdziałania wielu różnych czynników:  

https://www.google.com

 • genetycznych (stwierdzono, że depresja występuje częściej u dzieci, których krewni też na nią chorowali); 
 • biologicznych (zaburzenia hormonalne, nieprawidłowe działanie neuroprzekaźników w mózgu); 
 • psychologicznych (niska samoocena, słabe umiejętności społeczne, brak odporności na stres); 
 • środowiskowych (konflikty w rodzinie, rozwód rodziców, brak czasu dla dziecka, nadmierne oczekiwania co do jego osiągnięć, stresujące wydarzenia w życiu, śmierć bliskiej osoby, doświadczenie przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej, nadużywanie przez rodziców alkoholu lub substancji psychoaktywnych, trudna sytuacja materialna, problemy w szkole).  

Objawy depresji u dzieci

Objawy depresji u nastolatków i dzieci w większości przypadków zbliżone są do symptomów obserwowanych u dorosłych (różnica polega na tym, że u młodych ludzi dominuje drażliwość, rozdrażnienie i zachowania agresywne). Zatem jakie zmiany w zachowaniu dziecka powinny zwrócić szczególną uwagę jego rodziców? 

https://www.google.com
 • Trwale obniżony nastrój, smutek, przygnębienie, apatia,  
 • brak energii, 
 • nadmierna i uporczywa męczliwość, 
 • drażliwość, chwiejność nastroju, impulsywność,  
 • uczucie niepokoju i wewnętrznego napięcia, 
 • przekonanie o bezsensowności życia, 
 • pesymistyczne spojrzenie na przyszłość, 
 • zaniżona samoocena, 
 • nadmierne poczucie winy, 
 • krytycyzm wobec siebie lub nadmierny perfekcjonizm, 
 • niechęć do wykonywania codziennych obowiązków, 
 • rezygnacja z dotychczasowych zainteresowań i pasji, 
 • brak dbałości o wygląd, 
 • izolacja od otoczenia, wycofywanie się z kontaktów międzyludzkich, 
 • ucieczka w alternatywny świat gier lub internetu, 
 • https://www.google.com
  dolegliwości somatyczne (np. bóle brzucha lub głowy), 
 • osłabienie koncentracji uwagi, pamięci i zdolności intelektualnych, 
 • częste nieobecności w szkole, gorsze wyniki w nauce, 
 • zaburzenia snu (problemy z zasypianiem lub nadmierna senność), 
 • zaburzenia łaknienia (nadmierne objadanie się lub brak apetytu), 
 • zachowania autodestrukcyjne (samookaleczanie, nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych), 
 • zainteresowanie tematyką śmierci, myśli samobójcze. 

Leczenie depresji u nastolatków i dzieci

Rokowania w przypadku depresji zależą od wielu czynników. Zdarza się, że choroba mająca początek w dzieciństwie nawraca w okresie dorosłości. Terapia zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży wymaga przede wszystkim zaangażowania ze strony rodziców. Podstawową metodą leczenia jest połączenie psychoterapii (indywidualnej, grupowej lub rodzinnej), farmakologii (najczęściej stosuje się leki z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny) i psychoedukacji.  

https://www.google.com

Przeczytaj więcej:
Depresja u dzieci i młodzieży – jak ją leczyć?

Jak pomóc dziecku z depresją?

Obecność i zaangażowanie rodziców stanowi ważny czynnik terapeutyczny w procesie leczenia depresji młodzieńczej i przyspiesza powrót dziecka do zdrowia. Co możesz zrobić, aby pomóc swojemu dziecku, które choruje na depresję?  

 • Bądź obecny w życiu dziecka. Zadbaj o pozytywne relacje między wami. Okaż troskę i uwagę.  
 • Wspieraj dziecko w trudnych chwilach. Pokaż, że zawsze może na ciebie liczyć. 
 • Doceniaj i chwal dziecko. Ciesz się z nim jego sukcesami.  
 • Nie lekceważ i nie umniejszaj problemów dziecka. Nie neguj jego uczuć. Słuchaj uważnie. Powstrzymaj się od oceniania, krytykowania, pouczania i dawania rad.  
 • Powiedz, że się martwisz. Zapytaj, jak możesz pomóc. Zaoferuj swoje wsparcie, ale nie naciskaj. Bądź wytrwały i empatyczny.  
 • Jeśli coś cię niepokoi – działaj. Porozmawiaj z osobami, które dobrze znają twoje dziecko. Skonsultuj się ze specjalistą. 
 • Nie obrażaj się na dziecko, gdy pod wpływem emocji zrani cię lub obrazi. Dowiedz się, co naprawdę kryje się za jego słowami.  
 • Okaż dziecku bezwarunkową akceptację. Powiedz, że jest dla ciebie ważne i kochasz je takie, jakie jest. 
 •  Zadbaj o jego dietę i wzbogać ją o produkty, które pozytywnie wpływają na nastrój (gorzka czekolada, migdały, banany, awokado, jagody, jeżyny, wiśnie).
 • https://www.google.com
  https://www.google.com

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresja 

jest poważną i przewlekłą chorobą, która zmienia życie całej rodziny. Nie należy utożsamiać jej z chwilowym przygnębieniem i spadkiem nastroju. Pamiętaj jednak, że jest chorobą uleczalną. Odpowiednie i systematyczne leczenie prowadzi do ustąpienia objawów oraz umożliwia powrót do funkcjonowania w życiu społecznym.  

Źródło: https://www.aptekagemini.pl 

środa, 17 marca 2021

POWIAT KIELECKI - darmowa wideolekcja dla uczniów - EDUKACJA PRAWNA

POWIAT KIELECKI powierzył Stowarzyszeniu Sursum Corda („w górę serca”) realizację projektu w obszarze nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnych mediacji oraz edukacji prawnej.

Celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do darmowej pomocy świadczonej w wyznaczonych punktach przez prawników i mediatorów, wsparcie mieszkańców (w tym młodzieży) w radzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, a także podniesienie świadomości prawnej i obywatelskiej.

W ramach działań projektowych udostępniamy do nieodpłatnego wykorzystania przez nauczycieli interaktywną wideolekcję, zawierającą przystępnie zaprezentowane przez doktora prawa elementy edukacyjne z zakresu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. 

Lekcja zawiera także formy animowane, z interaktywnym testem utrwalającym i sprawdzającym wiedzę na końcu. Jest to materiał podnoszący świadomość prawną młodzieży, a także informujący o możliwościach korzystania z pozaszkolnych, darmowych  form pomocy, co przy okazji jest konkretnym uzupełnieniem działalności profilaktycznej szkoły.

Produkcja powstała przy współpracy metodycznej z pedagogami, mamy nadzieję, że będzie ciekawym ubogaceniem oferty zajęć szkolnych, np. w ramach godzin wychowawczych lub lekcji wiedzy o społeczeństwie. 

Test końcowy znajduje się pod adresem: www.sc.org.pl/sprawdz-sie, który także jest podany w materiale wideo.

 Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na Państwa terenie można znaleźć w poniższym linku. Wystarczy skopiować go do przeglądarki:

 
https://www.powiat.kielce.pl/dla_klienta/nieodplatna_pomoc_prawna.html

 

klik na obraz