Informacja!

Pedagog szkolny informuje o stałych godzinach dyżurowania w celu zdalnej realizacji wsparcia dla Uczniów i Rodziców Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym

poniedziałek - piątek od 10.00 do 12.00,

w godzinach popołudniowych:

poniedziałek, wtorek, czwartek od 15.00 do 17.00.

Kontakt poprzez e - dziennik klik oraz Facebook pod adresem:

pedagogszkolnywzdol klik

Uwaga:

W sytuacjach nagłych proszę kontaktować się z pedagogiem poprzez pedagogszkolnywzdol@gmail.com